Poszukiwanie dowodów w sprawach rozwodowych z pomocą detektywów

Rozwód to jedno z najtrudniejszych wydarzeń w życiu każdej rodziny.

Sytuacja ta wiąże się z całkowitym rozpadem związku bez żadnych szans na jego odbudowanie. Istnieją różne powody rozpadu związków małżeńskich, takie jak częste kłótnie i nieporozumienia wynikające z różnicy charakterów czy też „wypalenie się” związku. Czasem za rozpad małżeństwa odpowiada jedna osoba, a czasami oboje małżonków. Okazuje się, że do grona częstych przyczyn rozwodów zalicza się również zdradę. Uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie wiąże się z potrzebą udowodnienia zdrady przed sądem.

Poszukiwanie dowodów w sprawach rozwodowych z pomocą detektywów

Zbieranie i przygotowywanie dowodów przez detektywów

Na rynku krajowym działa wiele różnych agencji detektywistycznych udzielających profesjonalnego wsparcia obejmującego kompleksowe gromadzenie i przygotowywanie dowodów umożliwiających udowodnienie w sądzie zdrady albo innych negatywnych zachowań drugiego małżonka. Warto zwrócić uwagę na to, że agencje opisywane hasłem Detektyw Warszawa, potrafią przygotowywać różne dokumenty i dowody, które są w pełni akceptowane przez polskie sądy.

Fachowa działalność wyspecjalizowanych agencji detektywistycznych obejmuje skuteczne opracowanie planu oraz strategii postępowania. Często materiał dowodowy jest uzyskiwany w ramach dyskretnej obserwacji żony albo męża. Pracownicy agencji detektywistycznych dokonują obserwacji i opisują zachowanie danej osoby w raporcie. Poza tym zdobywają dane osobowe i adresowe kochanek lub kochanków. Oprócz tego detektywi przekazują klientom i sądom nagrania, zdjęcia oraz materiały pisemne. W razie konieczności mogą oni również występować przed sądami w formie świadków. Podczas wykonywania zadania, detektywi są w stałym kontakcie z klientem i na bieżąco informują go o poczynionych postępach.

Rzecz jasna, każdy wyspecjalizowany prywatny Detektyw potrafi dostarczyć materiały dowodowe, które są wykorzystywane w sprawach obejmujących podział majątków, ustalenie obowiązku alimentacyjnego czy też prawa do opieki nad dziećmi. Dowody te przydają się tez w sprawach przyznania mieszkania lub korzystania z niego przez obie strony. Odszukanie porządnych agencji detektywistycznych nie jest trudne, ponieważ wiele takich firm posiada własne strony www.

Bezpłatne konsultacje – pomoc detektywa w Warszawie

Detektyw Warszawa BDR
ul. Raszyńska 3

02-026 Warszawa

tel. 22 188 18 23

biuro@detektyw.com.pl