Inwestowanie w nieruchomości za pomocą REIT

REIT oraz crowfunding to sposób na inwestowanie w nieruchomości komercyjne bez konieczności samodzielnego kupowania tych nieruchomości i zarządzania nimi.

REIT oznacza zaufanie do inwestycji w nieruchomości, a jego popularność rośnie wśród inwestorów, którzy chcą rozszerzyć swój portfel poza akcje spółek giełdowych czy fundusze inwestycyjne. REIT to firmy, które posiadają i często prowadzą nieruchomości generujące dochód, takie jak apartamenty, magazyny, sklepy, centra handlowe i hotele. Ich atrakcyjność jest prosta, ponieważ najbardziej wiarygodne REITS mają doświadczenie w wypłacaniu dużych i rosnących dywidend. Jednak ten potencjał wzrostu wiąże się z ryzykiem, które różni się w zależności od rodzaju REIT. Fundusze inwestycyjne REIT istnieją na rynku nieruchomości, aby inwestorzy indywidualni mogli posiadać udziały kapitałowe w dużych spółkach z branży nieruchomości, tak jak mogliby posiadać udziały w innych przedsiębiorstwach. To posunięcie ułatwiło inwestorom kupowanie i handel zdywersyfikowanym portfelem nieruchomości. Inwestowanie w nieruchomości za pomocą REIT

REIT są zobowiązane do spełnienia określonych standardów.

Każdego roku zwracają co najmniej 90 procent dochodu podlegającego opodatkowaniu w postaci dywidendy dla akcjonariuszy. To duża atrakcja dla zainteresowania inwestorów takimi inwestycjami, ponieważ otrzymują dochody brutto z nieruchomości, takich jak czynsze za nieruchomości, odsetki od hipotek finansujących nieruchomość lub ze sprzedaży nieruchomości. Trzymając się tych zasad, REIT nie musi płacić podatku na poziomie korporacyjnym, co pozwala im finansować nieruchomości taniej niż poprzez firmy spoza REIT. Oznacza to, że z czasem dochody Reit w Polsce mogą rosnąć i wypłacać jeszcze większe dywidendy akcjonariuszom. REIT dzieli się na trzy szerokie kategorie podzielone według posiadanych inwestycji, a mianowicie kapitałowe, hipoteczne i hybrydowe. Każdą kategorię można dalej podzielić na trzy typy, które mówią o tym, w jaki sposób można kupić inwestycję, jak REIT w publicznym obrocie, publiczne nienotowane na giełdzie i prywatne. Każdy typ REIT ma inne cechy i ryzyko, dlatego przed zakupem ważne jest, aby wiedzieć, co kryje się pod maską inwestycji tego typu.