Analiza kredytowa – potrzebny doradca finansowy

Analiza kredytowa to pojęcie, które nieodłącznie jest związane z kredytem hipotecznym. Tak naprawdę jest to pojęcie, które w kredytobiorcach budzi pewne obawy. Analiza kredytowa to pewien element procesu uzyskiwania kredytu i jest on prowadzony przez bank.

Zasadniczo mowa jest o analizie finansowej, prawnej oraz technicznej. Każdy etap tej analizy musi przejść pozytywnie, aby można było mówić o pozytywnym rozpatrzeniu danego wniosku kredytowego. Analiza finansowa sprowadza się do określenia czy dana osoba jest w stanie spłacać zaciągnięty kredyt, czy dana osoba nie znajduje się na liście dłużników jak również musi określić czy dana osoba jest po prostu wiarygodna.

Analiza prawna związana jest bezpośrednio z daną nieruchomością.

Nie powinna być ona obciążona jakimikolwiek długami, jakimikolwiek wadami prawnymi. W takiej sytuacji bowiem niemożliwym stanie się kredytowanie jej zakupu. Analiza kredytowa zazwyczaj trwa kilka tygodni i to ona w dużej mierze wpływa na czas podejmowania decyzji kredytowej przez bank.

Jeśli klient działa na własną rękę, to możliwości uzyskania takiego kredytu, jaki jest oczekiwany, są znacznie mniejsze. Warto wskazać na możliwość skorzystania z pomocy profesjonalnego doradztwa finansowego.

Oczywiście takich podmiotów na rynku funkcjonuje dosyć sporo. Niemniej jednak podmiotem, na którego usługi warto jest zwróćić szczególną uwagę, jest doradztwo kredytowe prowadzone od wielu lat w Krakowie przez pana Michała Strzylaka. Istotnym elementem jest fakt, że doradztwo to ściśle współpracuje z trzydziestoma różnymi bankami, co ma bezpośrednie przełożenie na zwiększone możliwości uzyskania kredytu hipotecznego przez danego klienta. Szczegółowe informacje na temat działalności tego podmiotu można pozyskać ze strony internetowej http://1ekspert.pl/oferta/kredyt-hipoteczny/. Wszelkiego rodzaju informacje mogą pomóc w podjęciu właściwej decyzji. Uzyskanie kredytu hipotecznego jest znacznie bardziej prawdopodobne, jeżeli podejmie się współpracę z odpowiednimi fachowcami.