5 rzeczy które musisz sprawdzić przed kupnem mieszkania

Kupno mieszkania jest jedną z najważniejszych życiowych decyzji. Wiąże się ona z poważnym obciążeniem finansowym, które może zaważyć na przyszłym losie nabywcy. Ryzyko, które podejmuje w trakcie zakupu mieszkania, można ograniczyć poprzez kilka sprawdzonych czynności. Chodzi tutaj głównie o wszelakie obciążenia nieruchomości, których obecność można zweryfikować w opisane poniżej sposoby. Pięć w miarę prostych i konkretnych metod, pomoże każdemu kto chce bez przeszkód i zbędnych stresów cieszyć się z zakupu nowego mieszkania.

1. Treść umowy i stan techniczny nieruchomości.

Przy zakupie nowego mieszkania łatwo popaść w euforię. Co za tym idzie, przestajemy zwracać uwagę na szczegóły, a ta jest szczególnie przydatna w tak prozaicznej czynności jaką jest przeczytanie umowy. Dokładne przeanalizowanie umowy sprzedaży nieruchomości jest konieczne, jeśli później nie chcemy płacić przez długie lata za swój brak rozwagi. Wszelkie wątpliwości, które wyczytamy z treści dokumentu, najlepiej jest skonsultować z fachowcem, czyli w tym wypadku prawnikiem. Z porady specjalisty warto również skorzystać przy oglądaniu danego mieszkania. Ktoś, kto dobrze zna się na budownictwie i pokrewnych dziedzinach, będzie w stanie zauważyć ukryte wady, na które przeciętny kupujący nawet nie zwróci uwagi.

2. Tożsamość właściciela

Pierwszą i najważniejszą rzeczą na liście jest sprawdzenie, czy aby na pewno osoba, która chce sprzedać nam lokal, jest prawnym właścicielem nieruchomości. Najprostszym sposobem jest odczytanie informacji z księgi wieczystej lokalu, którą możemy znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Dotyczy to tylko ksiąg dostępnych w formie elektronicznej. W przypadku dokumentów nie posiadających cyfrowego odpowiednika, konieczne będzie udanie się do właściwego urzędu gminy. Oczywiście często zdarzają się sytuacje w których to pełnomocnik, wykonuje wszelkie czynności związane ze sprzedażą. Wtedy należy zweryfikować dokumenty potwierdzające pełnomocnictwo, które osoba działająca w imieniu właściciela jest zobowiązana przedstawić. W szczególności należy zwrócić uwagę na zgodność danych oraz zakres i rodzaj pełnomocnictwa (akt notarialny).

3. Obciążenia hipoteki

Przy okazji sprawdzania ksiąg wieczystych danego lokalu, warto sięgnąć głębiej i sprawdzić jeszcze jedną informację, którą możemy w nich znaleźć. Mowa oczywiście o hipotece, która w dużym skrócie ma zabezpieczać instytucję finansową (bank) przed niespłaceniem zobowiązania zaciągniętego przez właściciela mieszkania. Informacje o ewentualnym obciążeniu lokalu znajdziemy w dziale IV księgi wieczystej. Natomiast w dziale III możemy zweryfikować, czy lokal nie ma również innych obciążeń np. prawa pierwokupu, roszczeń o przeniesienie własności, czy chociażby prawa najmu i umowy timesharingu.

4. Współwłasność, zameldowanie i nieuregulowane zobowiązania

Kolejną informacją, którą może dostarczyć nam księga wieczysta jest istnienia współwłasności mieszkania. Jeśli takowa jest wymieniona w treści księgi, należy podjąć kroki zmierzające do sprawdzenia, czy pozostali współwłaściciele wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości. Kolejną czynnością, która może zaoszczędzić nerwów i kłopotów w przyszłości jest sprawdzenie stanu zameldowania nieruchomości. Informacji tej można żądać od sprzedającego, jak również udać się do właściwego miejscowo urzędu gminy po odpowiednie zaświadczenie.

Przed dopełnieniem formalności związanych kupnem mieszkania, należy również zwrócić uwagę na spłaty wszelkich zobowiązań, dotyczących korzystania z lokalu. Chodzi tutaj w szczególności o:

  • Czynsz
  • Podatki
  • Media (energia, gaz, woda)

Właściciel bądź jego pełnomocnik, na żądanie kupującego, powinien przedstawić dokumenty od odpowiednich władz (gmina, spółdzielnia mieszkaniowa) i dostawców (elektrownia, wodociągi), potwierdzającego niezaleganie ze spłatą wyżej wymienionych opłat.

5. Zagospodarowanie przestrzenne.

Jeśli wybrana nieruchomość pomyśle przeszła weryfikacje z powyższych czterech punktów, pozostaje ostatni etap, jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego. Tutaj znowu z pomocą przychodzi urząd gminy, w którym to znajdziemy informację o planowanych inwestycjach na jej terenie. Jeśli w pobliżu interesującego nas mieszkania w ciągu najbliższych lat jest planowana np. budowa oczyszczalni ścieków lub autostrady, to wzmianka o tym znajdzie się we wspomnianym planie. Tego typu inwestycje potrafią być niezwykle uciążliwe dla przyszłego właściciela lokalu i często tłumaczą wyjątkowo atrakcyjne ceny mieszkań w danej okolicy.

 

Zakup mieszkania najczęściej jest przysparzającym wiele trudności długim procesem. Pięć przedstawionych wyżej sposobów raczej go nie przyśpieszy. Za to jest w stanie uchronić przed trwającymi wiele lat problemami – związanymi chociażby z obciążoną hipoteką i wieloma innymi, najczęściej kończącymi się w sali sądowej.

 

Chcesz dowiedzieć się, jak ustalić wartość mieszkania, żeby nie przepłacić? Dowiesz się tutaj -> Klik.